Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.  Wartość projektu 121.475,01zł., wkład Funduszy Europejskich 121.475,01zł.